תוצאה
קטגוריה
17 / 9
53%
מגדר
33 / 22
67%
כללי
33 / 22
67%
run 1 20/33
swim 21/33
run 2 21/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:16.580
סיום שחייה 00:11:38.780
כרוז 00:19:40.480
סיום 00:19:46.800