תוצאה
קטגוריה
16 / 13
82%
מגדר
33 / 21
64%
כללי
33 / 21
64%
run 1 21/33
swim 16/33
run 2 22/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:22.800
סיום שחייה 00:11:29.730
כרוז 00:19:32.730
סיום 00:19:38.880