תוצאה
קטגוריה
16 / 12
75%
מגדר
33 / 20
61%
כללי
33 / 20
61%
run 1 19/33
swim 23/33
run 2 16/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:12.680
סיום שחייה 00:11:56.180
כרוז 00:19:13.800
סיום 00:19:17.930