תוצאה
קטגוריה
59 / 2
4%
מגדר
59 / 2
4%
כללי
59 / 2
4%
run 1 4/59
swim 2/59
run 2 1/59
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:14.930
סיום שחייה 00:12:58.630
כרוז 00:19:48.480
סיום 00:19:52.630