תוצאה
קטגוריה
16 / 11
69%
מגדר
33 / 19
58%
כללי
33 / 19
58%
run 1 13/33
swim 18/33
run 2 19/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:00.780
סיום שחייה 00:11:14.180
כרוז 00:19:10.130
סיום 00:19:14.930