תוצאה
קטגוריה
59 / 1
2%
מגדר
59 / 1
2%
כללי
59 / 1
2%
run 1 1/59
swim 1/59
run 2 6/59
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:09.800
סיום שחייה 00:12:21.680
כרוז 00:19:30.630
סיום 00:19:35.230