תוצאה
קטגוריה
17 / 8
48%
מגדר
33 / 18
55%
כללי
33 / 18
55%
run 1 24/33
swim 5/33
run 2 20/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:42.480
סיום שחייה 00:10:59.800
כרוז 00:18:56.880
סיום 00:19:01.800