תוצאה
קטגוריה
20 / 15
75%
מגדר
27 / 22
82%
כללי
27 / 22
82%
run 1 22/27
swim 19/27
run 2 21/27
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:03:20.760
סיום שחייה 00:07:01.510
סיום שחייה 00:21:01.660
בקרת ריצה 00:25:12.660
כרוז 00:30:38.910
סיום 00:30:43.660