תוצאה
קטגוריה
17 / 7
42%
מגדר
33 / 17
52%
כללי
33 / 17
52%
run 1 16/33
swim 19/33
run 2 17/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:04.630
סיום שחייה 00:11:20.300
כרוז 00:18:56.180
סיום 00:19:00.680