תוצאה
קטגוריה
17 / 6
36%
מגדר
33 / 16
49%
כללי
33 / 16
49%
run 1 18/33
swim 24/33
run 2 11/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:08.830
סיום שחייה 00:12:00.430
כרוז 00:18:52.880
סיום 00:18:58.800