תוצאה
קטגוריה
17 / 5
30%
מגדר
33 / 15
46%
כללי
33 / 15
46%
run 1 17/33
swim 11/33
run 2 18/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:05.130
סיום שחייה 00:10:43.580
כרוז 00:18:29.480
סיום 00:18:33.830