תוצאה
קטגוריה
16 / 10
63%
מגדר
33 / 14
43%
כללי
33 / 14
43%
run 1 8/33
swim 22/33
run 2 5/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:40.480
סיום שחייה 00:11:06.230
כרוז 00:17:40.880
סיום 00:17:46.430