תוצאה
קטגוריה
17 / 4
24%
מגדר
33 / 13
40%
כללי
33 / 13
40%
run 1 11/33
swim 8/33
run 2 15/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:54.530
סיום שחייה 00:10:20.230
כרוז 00:17:29.530
סיום 00:17:36.630