תוצאה
קטגוריה
16 / 9
57%
מגדר
33 / 12
37%
כללי
33 / 12
37%
run 1 5/33
swim 20/33
run 2 6/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:33.480
סיום שחייה 00:10:49.880
כרוז 00:17:26.780
סיום 00:17:33.230