תוצאה
קטגוריה
16 / 8
50%
מגדר
33 / 11
34%
כללי
33 / 11
34%
run 1 10/33
swim 14/33
run 2 9/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:49.780
סיום שחייה 00:10:36.980
כרוז 00:17:23.780
סיום 00:17:29.230