תוצאה
קטגוריה
15 / 1
7%
מגדר
16 / 1
7%
כללי
31 / 1
4%
run 1 1/31
swim 1/31
run 2 9/31
מקטע זמן
סיום שחייה 00:03:43.000
סיום שחייה 00:06:48.600
כרוז 00:08:09.750
סיום 00:08:13.850