תוצאה
קטגוריה
16 / 7
44%
מגדר
33 / 10
31%
כללי
33 / 10
31%
run 1 14/33
swim 9/33
run 2 8/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:01.580
סיום שחייה 00:10:35.480
כרוז 00:17:20.730
סיום 00:17:25.580