תוצאה
קטגוריה
16 / 6
38%
מגדר
33 / 9
28%
כללי
33 / 9
28%
run 1 15/33
swim 2/33
run 2 14/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:02.680
תחילת שחייה 00:10:06.300
כרוז 00:17:13.330
סיום 00:17:20.680