תוצאה
קטגוריה
17 / 3
18%
מגדר
33 / 8
25%
כללי
33 / 8
25%
run 1 12/33
swim 7/33
run 2 12/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:54.930
סיום שחייה 00:10:16.300
כרוז 00:17:10.800
סיום 00:17:14.880