תוצאה
קטגוריה
14 / 2
15%
מגדר
17 / 4
24%
כללי
17 / 4
24%
מקטע זמן
בקרה 00:09:25.813
בקרה 00:21:01.967