מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:03.103
בקרת סיום 00:52:23.793
כרוז 00:52:25.980
סיום 00:52:30.467