מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.377
5km 00:20:28.590
בקרת סיום 00:50:34.643
כרוז 00:50:36.493
סיום 00:50:40.447