מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.697
5km 00:20:22.643
בקרת סיום 00:50:10.143
כרוז 00:50:12.877
סיום 00:50:19.197