מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.603
5km 00:22:07.793
בקרת סיום 00:47:44.287
כרוז 00:47:46.510
סיום 00:47:53.343