מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:03.100
5km 00:19:58.783
בקרת סיום 00:45:56.783
כרוז 00:45:58.667
סיום 00:46:02.333