מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.707
5km 00:19:47.643
בקרת סיום 00:45:34.387
כרוז 00:45:36.883
סיום 00:45:42.443