מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:03.590
5km 00:19:46.370
בקרת סיום 00:45:21.777
כרוז 00:45:23.250
סיום 00:45:27.217