מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:03.100
5km 00:18:21.370
בקרת סיום 00:44:21.780
כרוז 00:44:24.327
סיום 00:44:26.207