מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:03.603
5km 00:18:13.340
בקרת סיום 00:43:20.280
כרוז 00:43:22.770
סיום 00:43:24.713