מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:04.117
בקרת סיום 00:39:53.623
כרוז 00:39:54.660
סיום 00:39:58.880