מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:04.870
5km 00:17:40.887
בקרת סיום 00:38:38.407
כרוז 00:38:39.420
סיום 00:38:43.560