מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.583
5km 00:15:32.473
בקרת סיום 00:38:05.503
כרוז 00:38:06.470
סיום 00:38:08.940