מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.587
5km 00:16:13.773
בקרת סיום 00:38:12.767
כרוז 00:38:14.563
סיום 00:38:19.327