מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.513
5km 00:14:47.527
בקרת סיום 00:35:15.140
כרוז 00:35:16.223
סיום 00:35:20.333