מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.850
5km 00:14:26.350
בקרת סיום 00:32:51.340
כרוז 00:32:52.833
סיום 00:32:56.407