מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.653
5km 00:13:31.627
בקרת סיום 00:32:47.867
כרוז 00:32:48.457
סיום 00:32:52.183