מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.833
5km 00:14:22.517
בקרת סיום 00:32:22.503
כרוז 00:32:23.510
סיום 00:32:25.683