מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.120
5km 00:13:44.877
בקרת סיום 00:32:11.117
כרוז 00:32:12.377
סיום 00:32:15.000