מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.330
5km 00:12:56.513
בקרת סיום 00:30:25.993
כרוז 00:30:27.773
סיום 00:30:30.623