מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:01.843
5km 00:12:59.200
בקרת סיום 00:29:43.070
כרוז 00:29:44.123
סיום 00:29:48.770