מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:01.563
5km 00:13:17.750
בקרת סיום 00:29:32.477
כרוז 00:29:33.760
סיום 00:29:36.797