מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:02.570
5km 00:13:09.747
בקרת סיום 00:29:19.233
כרוז 00:29:20.270
סיום 00:29:23.510