מקטע זמן
5km 00:11:43.513
בקרת סיום 00:26:44.497
כרוז 00:26:45.637
סיום 00:26:50.317