מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:01.800
5km 00:10:36.500
בקרת סיום 00:24:07.283
כרוז 00:24:07.697
סיום 00:24:10.640