מקטע זמן
בקרת זינוק 00:00:01.580
5km 00:09:51.500
בקרת סיום 00:21:27.473
כרוז 00:21:27.773
סיום 00:21:30.667