תוצאה
קטגוריה
14 / 3
22%
מגדר
17 / 5
30%
כללי
17 / 5
30%
מקטע זמן
בקרה 00:09:51.807
בקרה 00:21:22.220