תוצאה
קטגוריה
14 / 6
43%
מגדר
17 / 8
48%
כללי
17 / 8
48%
מקטע זמן
בקרה 00:10:20.307
בקרה 00:23:18.707