תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
14 / 12
86%
כללי
14 / 12
86%
מקטע זמן
בקרה 00:01:57.310
בקרה 00:05:58.807
בקרה 00:09:47.610
בקרה 00:13:32.680
בקרה 00:17:32.680