תוצאה
קטגוריה
24 / 24
100%
מגדר
24 / 24
100%
כללי
26 / 26
100%
DNF
הערות
מקטע זמן
בקרה 00:00:44.690
בקרה 00:10:17.443
בקרה 00:31:45.213