תוצאה
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
10 / 6
60%
כללי
10 / 6
60%
מקטע זמן
בקרה 00:00:43.673
בקרה 00:10:41.923
בקרה 00:21:09.187
בקרה 00:31:35.200
בקרה 00:42:01.463
בקרה 00:52:20.973
בקרה 01:02:44.237